1 de maig 2018

Cambiemos las letras de las canciones

Mucho ha de cambiar para que todas las personas, y mas concretamente los hombres piensen, sientan y actuen teniendo claro que las mujeres son personas, con igual derechos, capacidades, recursos.
Las canciones son un medio para seguir perpetuando estereotipos.


Molt ha de canviar, perque les persones i més concretament els homes pensin, sentin i actiïn tenint clar que les dones son persones, amb igual drets, capacitats i recursos.
I les cançons son un mitja per seguir perpetuant estereotips i conductes violentes normalitzades.

La cançó infantil del "gall i la gallina" sempre m, havia molestat i avui el Meu fill de 3 anys i jo hem decisit canviar la lletra.
 La nova:

El gall i la gallina eataven al balcó
La gallina es dormia i el gall li fa un petó.
Dolent, dolent!! Què fas, fent-me un petó?
Els petons es demanen,
I t, han de dir que sí!!!!

Versió antiga:

El gall i la gallina eataven al balcó
La gallina es dormia i el gall li fa un petó.
Dolent, dolent!! Què dira la gent?
Que diguin el que vulguin, que jo ja estic content¡